O nas

Jesteśmy freelancerami i pasjonatami w swoich dziedzinach. Oboje jesteśmy z Wrocławia. Od lat prowadzimy szkolenia i doradzamy urzędom administracji publicznej oraz firmom. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym możemy realizować Państwa zlecenia. Działamy w szczególności na obszarze województw: dolnośląskiego, opolskiego, górnośląskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Jednak nie ograniczamy  naszej działalności do tych województw i  można nas też spotkać na terenie całej Polski.

Kim jesteśmy?

ABI - Małgorzata Czartoryska

Małgorzata Czartoryska Zobacz mnie na GoldenLine

Małgorzata Czartoryskaprawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck Platforma Edukacyjna Project System. Autor poradnika dla gmin „Egzekucja administracyjna opłaty śmieciowej”. W związku z pełnieniem obowiązków rzecznika prasowego i Administratora Bezpieczeństwa Informacji posiada szeroką wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Prowadzi audyt ochrony danych osobowych w takich jednostkach jak placówki oświatowe, szpitale, urzędy administracji publicznej, samorządowe jednostki organizacyjne. Tylko w ubiegłym przeszkoliła około 4 tys. słuchaczy.

 

ABI - Rafał Osajda

Rafał Osajda Zobacz mnie na GoldenLine

Rafał Osajdaabsolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii – Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2017 r. ukończył studia podyplomowe z ochrony danych osobowych na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik merytoryczny organu administracji publicznej.
Freelancer – doradca, konsultant i szkoleniowiec z ponad 10 letnią praktyką. Doradza firmom i jednostkom administracji publicznej m.in. z zakresu informatyzacji urzędów, ochrony informacji (m.in. tworzenie polityk bezpieczeństwa, instrukcji ZSI i procedur, zgłaszania wniosków do GIODO), dostępu do informacji publicznej (m.in. doradztwo w tworzeniu BIP, zarządzanie stronami jednostek), elektronicznego obiegu dokumentów (EZD, instrukcja kancelaryjna, archiwizacja). Jest autorem łącznie ponad 200: polityk bezpieczeństwa informacji (PBI) i danych osobowych (PBDO) oraz instrukcji zarządzania system informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (IZSI). Jak też autorem licznych instrukcji i procedur związanych z ochroną informacji i danych osobowych i informacji. Pełnił i pełni funkcje administratora bezpieczeństwa informacji w ponad 30 urzędach i firmach (outsourcing). Wdrażał liczne PBI, PBDO i IZSI oraz SZBI. Posiada znajomość norm ISO z rodziny 27000.
W zakresie szkoleń specjalizuje się w tematach związanych z informatyzacją administracji publicznej, podpisu elektronicznego, epodatków, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Posiada znajomość zarówno teoretyczną jak i praktyczną przedstawianych przez siebie tematów. Znakomity trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniu posiada dogłębną wiedzę z zakresu prawa i informatyki. Prowadzone przez niego szkolenia są prowadzone w sposób przystępny dla uczestnika, zarówno w temacie dotyczących zagadnień prawniczych jak i informatycznych co stanowi o wyjątkowości prowadzonych przez tego trenera szkoleń. Jest autorem szeregu opracowań i programów szkoleniowych realizowanych przez liczne firmy szkoleniowe.
Autor publikacji związany m.in. z tematem ochrony danych osobowych, informatyzacji urzędów (m.in. ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ePUAP, doręczanie dokumentów drogą elektroniczną – K.p.a. i OP), dostępu do informacji publicznej, podpisu elektronicznego, instrukcji kancelaryjnej. Współpracuje z wydawnictwem „Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wydawnictwem „Wiedza i Praktyka” Sp. z o.o. oraz z Wydawnictwem Prawniczym „ProLex” z Poznania. Prowadzi również serwis internetowy (www.informatyzacja.org) oraz blog poświęcony sprawom informatyzacji jednostek administracji publicznej www.blog.informatyzacja.org.

Wyświetl profil LinkedIn użytkownika Rafał Osajda Wyświetl profil użytkownika Rafał Osajda